Selasa, 16 Desember 2014

I'rob Dan Cara Baca " Al-Rohmaan Al-Rohiim " dalam Basmalah

Narkib Ala Santri Salafy
basmalahbasmalah


- Sumber 1 : Kitab Awamil

Berikut i'rob (cara baca) الرحمن الرحيم dalam Basmalah

Pertama dibaca الرحمنِ الرحيمِ (Al-rohmaaNI Al-RohiiMI)
- Al-rohmaaNi jadi sifat awal dari lafadz ALLAH ,dibaca jar ,tanda jar nya adalah kasroh
- Al-RohiiMi jadi sifat kedua dari lafadz ALLAH ,dibaca jar ,tanda jar nya adalah kasroh

Sifatnya sifat haqiqi,Adapun ta;rif sifat haqiqi adalah Merofa'kan pada pada dhomir man'ut yang disimpan,yang kembali pada maushuf 'alaih yang di buang.
Taqdirnya اي هو ، هو يعود علي الله.

Sifat haqiqi harus mendapat empat syarat dari sepuluh syarat yang ditetapkan
1. boleh dibaca JAR ,membuang ROFA' dan NASAB (dapat 1 dari 3)
2. boleh IFROD ,membuang TATSNIYAH dan JAMA' (dapat 2 dari 6)
3. boleh TADZKIR ,membuang TA`NITS (dapat 3 dari 8)
4. boleh TA'RIF ,membuang TANKIR (dapat 4 dari 10)

Kedua dibaca الرحمنَ الرحيمَ (Al-rohmaaNA Al-RohiiMA)
- Al-rohmaaNa jadi Maf'ul Muthlaq dari fi'il fa'il yang dibuang.
Taqdirnya : اي اعني الرحمنَ الرحيمَ
- Al-RohiiMa اي اعني الرحيمَ

Ketiga dibaca الرحمنُ الرحيمُ  ( Al-rohmaaNU Al-RohiiMU )
-Al-rohmaaNu Al-RohiiMu ,jadi KHOBAR MUBTADA MAHDZUF
Taqdirnya : اي هو الرحمنُ الرحيمُ
اي huruf tafsir
هو Isim dhomir bariz munfashil La mahala laha fil i'rob,mabni fatah mahal rofa' jadi mubtada.
الرحمنُ jadi KHOBAR dibaca rofa' dan cirinya adalah dhomah
الرحيمُ jadi KHOBAR dibaca rofa' dan cirinya adalah dhomah


- Sumber 2 : Hamisyi Matan Syarah Jurumiyah ,hal 4 dan 5

والرحمن الرحيم صفتان للفظ الجلالة ،فيهما تسعة اوجه من الاعراب وهي جرهما ونصبهما ورفعهما وجر الاول مع رفع الثاني ، او نصبه ورفع الاول مع نصب الثاني وبالعكس،فهذه سبعة اوجه واحد منها يجوز عربية ويتعين قراءة ,وستة تجوز عربية لا قراءة
وبقي اثنان ممتنعان وهما رفع الاول او نصبه مع جر الثاني،وانما امتنعا لان فيهما الاتباع بعد القطع. والاتباع بعد القطع رجوع الي الشيء بعد الانصراف عنه وهو ممنوع عند الاكثر.

Yang terkumpul dalam beit

و جاز في الرحمن والرحيم *** تسعة أوجه لدى الفهيم
جرّهما نصبهما رفعهما *** فهذه ثلاثة فلتفهما
و الرابع الرحمن و الرحيم *** و الخامس العكس حوى الفهيم
و الجرّ في السادس قد أتى *** و نصبك الرحيم فافهم يا فتى
و الرفع في الرحيم سابع وفى *** و الجرّ في الرحمن أيضاً عرفا
و الرفع ثم الجرّ تاسع أتم *** أعداد أوجه فحصلها تُؤَم
و ثامن و تاسع قد ضَعُفَا *** و قول منع فيهما قد ضُعِّـفا

Keterangan

Ada Sembilan (9) macam bacaan dalam الرحمنِ الرحيمِ

1. Boleh dibaca dalam tatabahasa arab dan fardhu ain dalam qiro'at,
yaitu :
*** الرحمنِ الرحيمِ (al-rohmaaNI al-rohiiMI)

2. Boleh dibaca hanya dalam tatabahasa arab,namun tidak boleh dalam qiro'at,
yaitu :
*** الرحمن و الرحيم (al-rohmaaNA al-rohiiMA)
*** الرحمن و الرحيم (al-rohmaaNU al-rohiiMU)
*** الرحمن و الرحيم (al-rohmaaNI al-rohiiMU)
*** الرحمن و الرحيم (al-rohmaaNI al-rohiiMA)
*** الرحمن و الرحيم (al-rohmaaNU al-rohiiMA)
*** الرحمن و الرحيم (al-rohmaaNA al-rohiiMU)

3. Dua sisanya,adalah cara membaca yang tidak diperbolehkan dalam tatabahasa arab, apalagi dibaca dalam qiro`at.
Yaitu :
*** الرحمنِ الرحيمِ (al-rohmaaNU al-rohiiMI)
*** الرحمنِ الرحيمِ (al-rohmaaNA al-rohiiMI)

Alasan atau 'Ilat nya adalah :
وانما امتنعا لان فيهما الاتباع بعد القطع. والاتباع بعد القطع رجوع الي الشيء بعد الانصراف عنه وهو ممنوع عند الاكثر

Wallahu A'lam

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Qonun Asasi Nahdlatul 'Ulama

  MUQODDIMAH_QONUN_ASASI_NU (Pendahuluan Fondasi Dasar Jam'iyyah NU)   Jam'iyyah Nahdhotul 'Ulama' mempunyai garis...