Minggu, 28 Desember 2014

HIDAYAH PUN MEMELUK PENGUASA (Syeikh Ibrohim Bin Adham R.A)

Bismillahir Rohmaanir Rohiim


Kisah ini menceritakan awal mula dan sebab kezuhudan Syeikh Ibrohim Bin Adham R.ADitukil dari kitab Durrotun Nashiin , hal : 94  ( Majlis ke 27 , fii bayaanir rizqi )


( حكاية )
حكي ان ابراهيم بن ادهم كان سبب توبته انه كان يوما من الايام قد خرج الي الصيد فنزل منزلا وبسط السفرة ليأكل الطعام . فبينما هو كذلك اذ جاء غراب واخذ منه قطعة خبز بمنقاره وطار فتعجب من ذلك فركب فرسه وذهب خلف الغراب حتى صعد الغراب الجبل وغاب عن عينيه،فسعد ابراهيم بن ادهم الجبل لطلبه فرأي من بعيد ذلك الغراب فلما دنا ابراهيم طار الغراب ورأي رجلا مشدود اليد والرجل مضطجعا علي قفاه ، فلما رأي ابراهيم ذلك الرجل علي هذه الحالة نزل عن فرسه وحل عقده فسأله عن حاله وقصته ، فقال الرجل اني كنت تاجرا فأخذني قطاع الطريق واخذوني ما كان معي من المال وما قتلواني ولكن شدوني وطرحوني في هذا الموضع سبعة ايام فصار كل يوم يجيء الغراب بالخبز ويجلس علي صدري ويكسر الخبز بمنقاره ويضعه في فمي وما تركني الله تعالي جائعا في تلك الايام ، فركب ابراهيم واردفه خلفه وجاء به الي الموضع الذي نزل فيه ، وتاب ابراهيم ونزع ثياب المفاخرة ولبس الصوف واعتقه عبيده ووقف عقاره واملاكه واخذه بيده عصا وتوجه الي مكة بلا زاد ولا راحلة وتوكل الي الله تعالي ولم يهم بالزاد فلم يبقي جائعا حتي دخل الكعبة وشكر الله تعالي

Diceritakan pada suatu hari Ibrahim bin adham keluar untuk berburu. Maka ketikasampai disuatu tempat dia berhenti dan mengeluarkan bekalnya untuk dimakan.
Tatkala dia sedang makan tiba-tibadatanglah seekor burung gagak dan menyambar sepotong roti dengan paruhnya dankemudian terbang.
Ibrahim bin Adham terkejut dan kagum dengankejadian ini, sehingga dia bergegas mengambil kudanya dan mengikuti kemanaburung tadi terbang. Burung gagak tadi ternyata berhenti pada sebuah gunung .dan dia berhenti  dan mendaki gunungmencari kemana burung itu pergi.
Setelah Ibrahim bin Adham dekat denganburung gagak itu, dia melihat seorang laki-laki yang terikat tangan dan kakinyatertidur terlentang. Ketika dia melihat sedemikian rupa, dia melepaskan talipada tangan dan kakinya. Terus dia bertanya pada laki-laki itu tentang bagaimanahal ikhwannya sehingga tentang kejadian yang dialaminya.
Laki-laki itu berkata: “ saya adalahseorang pedagang yang dihadang oleh perampok dalam perjalanan, mereka mengambilsemua harta yang saya bawa, mereka mengikat tangan dan kaki saya terus sayadilempar kesini, sudah tujuh hari saya terbaring disini,burung gagak itu datangpada saya tiap hari membawakan saya roti, dengan demikian Allah ta’ala tidakmembiarkan saya lapar selama tujuh hari”.
Setelah kejadian ini, Ibrahim bin Adhambertobat kepada Allah Ta’ala, melepaskan pakaian kebesarannya ( pada saat itudia seorang raja ) dan berganti dengan pakaian sufi dan dia memerdekakan seluruh hamba sahayanya serta mendermakan semuatanah miliknya.
Kemudian dia mengambil tongkat pergi kekota mekah tanpa membawa bekal dan kendaraan serta bertawakkal berserah dirikepada Allah, Dia tidak merasakan lapar hingga masuk ke kota mekah, dan dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala.

_______________________
Beliau ( Ibrohim Bin Adham ) Adalah seorang raja di Balkh -  Khurasan , menggantikan ayahnya yang wafat.
Sebagaimana umumnya kehidupan para raja, Ibrahim bin Adham juga bergelimang kemewahan. Hidup dalam istana megah berhias permata, emas, dan perak.

Sumber
  1. Kitab Durrotun Nashiin , hal : 94  ( Majlis ke 27 , fii bayaanir rizqi )
  2. Kitab Al-Bidayah wa Al-Nihayah ( Biografi Ibroim Bin Adham ) http://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%AF%D9%87%D9%85
  3. Kitab Siyru A'laami Al-Nubala` - Imam Dzahabi http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=1256&bk_no=60&flag=1
  4. Kitab Nazhatul Majalis wa Muntakhobun Nafa`is - Al shofury http://www.islamport.com/b/5/adab/%DF%CA%C8%20%C7%E1%C3%CF%C8/%E4%D2%E5%C9%20%C7%E1%E3%CC%C7%E1%D3%20%E6%E3%E4%CA%CE%C8%20%C7%E1%E4%DD%C7%C6%D3/%E4%D2%E5%C9%20%C7%E1%E3%CC%C7%E1%D3%20%E6%E3%E4%CA%CE%C8%20%C7%E1%E4%DD%C7%C6%D3%20008.html

Kisah bertabur hikmah , semoga membawa manfa'at dan berkah

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Qonun Asasi Nahdlatul 'Ulama

  MUQODDIMAH_QONUN_ASASI_NU (Pendahuluan Fondasi Dasar Jam'iyyah NU)   Jam'iyyah Nahdhotul 'Ulama' mempunyai garis...