Senin, 28 November 2016

HIKMAH DAN NABI NABI YANG PERTAMA KALI MELAKUKAN SHOLAT
والحكمة فى تخصيص الصلوات الخمس باوقاتها وبعدد ركعاتها قال بعض الحكماء ، تختص كل صلاة من الخمس بالاوقات وبالعدد لتخصيص كل نبي صلاته بذلك

Adapun hikmah ditentukannya sholat lima waktu dengan waktu-waktunya (yang telah ditentukan) dan jumlah roka'atnya, maka berkata sebagian hukama`; "Setiap sholat yang lima waktu ditentukan waktu dan jumlahnya karena ditentukannya sholat tersebut bagi setiap nabi dengan adanya sebab musabab.

فاول من صلى الصبح آدم عليه السلام حين خرج من الجنة ورأي الظلمة فخاف خوفا شديدا فلما انشق الفجر صلى الركعتين ركعة للشكر على خلاصه من الظلمة وركعة للشكر على عود ضوء النهار.

Orang yang pertama kali Shalat shubuh adalah Nabi Adam as. pada waktu keluar dari surga dan ia melihat kegelapan malam maka ia amat merasa takut maka tetkala terbit fajar ia shalat dua rakaat , rakaat yang pertama karena bersyukur akan keselamatannya dari kegelapan. Dan seraka`atnya lagi karena bersyukur atas kembalinya terang benderang.

واول من صلى الظهر ابرهيم عليه السلام حين امره الله تعالى بذبح ولده اسمعيل ثم يذبح فدائه وذلك حين زوال الشمس فصلى اربع ركعات ركعة للشكر على الفداء وركعة للشكر على ذهاب حزنه على ولده وركعة لطلب رضا الله تعالى عليه وركعة لحصول النعمة وهي الكبش المنزل من الجنة وهو كبش هابيل
Dan orang yang pertama kali Shalat Zhuhur adalah Nabi Ibrahim as. pada waktu Allah memerintahkannya untuk menyembelih anaknya yang bernama ismail kemudian disembelihlah penggantinya bertepatan pada waktu Zawalnya/tergelincir matahari maka shalatlah ia sebanyak empat raka`at.
Rakaat yang pertama karena bersyukur atas pengganti anaknya, raka`at yang kedua karena bersyukur atas hilang kesedihannya pada anaknya, rakaat yang ketiga karena mengharap Ridho Allah Swt. Dan seraka`atnya lagi karena sampai pada ni`mat yang diberikan Allah yakni seekor kambing gibas yang diturunkan oleh malaikat dari surga dan itu kambing ialah kambing kepunyaan Habil bin Adam as.

واول من صلى العصر يونس عليه السلام حين اخرجه الله من بطن الحوت وهو مثل فرخ الطير الذى لا ريش فيه وقد كان فى اربع ظلمات ظلمة الحشا وظلمة الماء وظلمة الليل وظلمة فى بطن الحوت، وكان خروجه وقت العصر فصلى اربع ركعات شكرا لله تعالى على خلاصه من تلك الظلمات الاربع
Dan orang yang pertama kali melaksanakan sholat ashar adalah Nabi Yunus as ketika Allah mengeluarkannya dari perut ikan yang diseumpamakan anak burung tanpa bulu, dan ia berada dalam empat kegelapan; pertama gelap dalam kekhawatiran, kedua gelap dalam air, ketiga dalam gelap malam, ke empat gelap didalam isi perut ikan paus dan terbukti keluarnya bertepatan pada waktu Ashar maka shalatlah ia sebanyak empat raka`at. Karena bersyukur kepada Allah atas keselamatannya dari empat kegelapan itu.

واول من صلى المغرب عيسى عليه السلام حين خرج من بين قومه وهو حين غروب الشمس فصلى ثلاث ركعات، ركعة لنفي الالوهية عن غير الله تعالى وركعة ثانية لنفي التهمة عن امه من فذف قومه وركعة لإثبات التأثير والالوهية لله وحده ، ولهذا تجتمع الركعتان الاولتان وتنفرد الركعة الثالثة
Dan yang pertama kali melaksanakan shoat maghrib adalah Nabi Isa as ketika ia keluar dari kaumnya dan itu terjadi ketika tenggelamnya matahari, ia sholat tiga roka'at; satu roka'at untuk menafikan ke'TUHAN'an dari selain Allah SWT, roka'at kedua untuk menafikan sangkaan buruk (kaumnya) atas ibunya yang dituduh berbuat zina, dan satu roka'at untuk menetapkan ke'TUHAN'an hanya kepada Allah SWT. Dan karena ini kumpul dua roka'at pertama dan terpisah roka'at yang ketiga.

واول من صلى العشاء موسى عليه السلام حين ضل عن الطريق حين خروجه من مدين وهو فى احزان اربعة فى حزن على زوجته وحزن على اخيه هارون وحزن على اولاده وحزن سطوة فرعون فخلصه الله من ذلك كله بوعد صادف ،ذلك فى وقت العشاء فصلى اربع ركعات شكرا لله على ذهاب الاحزان الاربعة.
Dan yang pertama kali melaksanakan sholat isya adalah Nabi Musa as ketika ia tersesat dalam perjalanan ketika ia keluar dari madyan, dan ia menanggung 4 kesedihan yang mendalam; Kesedihan atas isterinya, kesedihan atas saudaranya Nabi Harun as, kesedihan atas putera-puteranya, dan kesedihan atas perlakuan kekerasan dari fir'aun, maka kemudian Allah menyelamatkan dari semua itu pada waktu isya, maka ia sholat empat roka'at sebagai tanda rasa syukur kepada Allah yang telah menghilangkan empat kesedihannya

وروي ان الصبح لآدم والظهر لداود والعصر لسليمان والمغرب ليعقوب والعشاء ليونس ، وقد نظمها بعضهم من بحر الطويل فقال ؛
لآدم صبح والعشاء ليونس *** وظهر لداود وعصر لسليمانا
ومغرب يعقوب وقد جمعت له *** عليه صلاة الله سرا واعلانا

Ada sebuah riwayat yang menerangkan bahwa sholat shubuh kepada Nabi Adam as, Zhuhur kepada Nabi Dawud as, Sholat ashar kepada Nabi Sulaiman as, Sholat maghrib kepada Nabi Ya'qub as, dan sholat Isya kepada Nabi Yunus as.
Sebagian Ulama merangkainya dalam bahar thowil;
Shubuh kepada Adam dan isya kepada Yunus *** zhuhur kepada dawud dan ashar kepada Sulaiman.
Maghrib kepada Ya'qub dan (semuanya) dikumpulkan kepada Nabi Muhammad *** atasnya rahmat Allah dalam sembunyi dan terang-terangan.

 (شرح سلم المناجاة الشيح محمد نووي البنتان : ١٢)  
Sulamul Munajat, karya Syeikh Muhammad Nawawi al-Bantani : 12
Wallahu a'lam
----------------
santrialit, Senin 28 Safar 1438H, 28 Nopember 2016

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Qonun Asasi Nahdlatul 'Ulama

  MUQODDIMAH_QONUN_ASASI_NU (Pendahuluan Fondasi Dasar Jam'iyyah NU)   Jam'iyyah Nahdhotul 'Ulama' mempunyai garis...