Rabu, 19 Februari 2014

NABIYALLAH JIRJIS A.S

NABIYALLAH JIRJIS A.S

29 Januari 2014 pukul 17:35

ﻭﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺣﺎﺗﻢ ﺍﻷﺻﻢ ﻋﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻧﺒﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﺟﺮﺟﻴﺲ )ﻣﻦ ﺃﻧﺒﻴﺎﺀ ﺑﻨﻲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ( ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﻣﻠﻚ ﻣﻦ ﻣﻠﻮﻛﻬﻢ ﻭﻛﺎﻥ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻣﺼِﺮﺍً ﻋﻠﻰ  ﻣﻈﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻓﻤﻨﻊ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻘﻄﺮ ﺣﺘﻰ ﺃﺷﺮﻑ ﻭﻣﻦ ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻼﻙ

Diriwayatkan dari Hatim al-Ashom dan dari   sekelompok ulama bahwasannya NabiAllah Jirjis (Nabi Bani Israil) ada di zaman beliau seorang raja dari beberapa raja-raja mereka, dan Raja ini banyak berbuat kerusakan dan terus-menerus melakukan kedholiman terhadap rakyat, lalu Allah tidak menurunkan hujan sehingga dekat kehancuran kepadanya dan orang- orang yang bersamanya
.
ﻓﺮﻛﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﻈﺎﻟﻢ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﻓﻲ ﻋﺴﻜﺮﻩ ﺣﺘﻰ ﺃﺗﻮﺍ  ﺇﻟﻰ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻓﻮﺟﺪﻭﻩ ﻓﻲ ﺻﻮﻣﻌﺘﻪ ﻳﻜﺜﺮ  ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺢ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺲ ﻓﻘﺎﻝ: ﻳﺎ ﺟﺮﺟﻴﺲ ﺇﻧﻲ ﺃﺣﻤﻠﻚ  ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺑﻚ ﺗﻘﻮﻝ ﻟﻪ: ﻳﺄﺗﻴﻨﺎ ﺑﺎﻟﻤﻄﺮ ﻭﺇﻻ ﺁﺫﻳﺘﻪ ﺃﺫﻳﺔ  ﻳﺴﻤﻌﻬﺎ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻓﻤﺎ ﻳﺴﻘﻴﻨﺎ ﺍﻟﻤﻄﺮ ﻏﻴﺮﻩ، ﻓﺎﺳﺘﻌﻈﻢ  ﺟﺮﺟﻴﺲ ﺫﻟﻚ ﻭﺳﻜﺖ 

maka raja dholim yang kafir ini berkonvoi bersama bala tentaranya hingga sampai ke depan pintu Nabi Jirjis, dan mereka mendapati Nabi Jirjis di tempat Ibadahnya sedang memperbanyak tasbih dan mensucikan Allah,. lalu raja itu berkata:''wahai Jirjis, sesungguhnya aku membawakan kepadamu surat untuk Tuhanmu, katakan kepada- Nya:''datangkan untuk kami Hujan jika tidak aku akan menyakiti-Nya dengan kesakitan yang akan didengar oleh seluruh manusia dan tidak akan ada yang menurunkan hujan kepada kami selain Dia. maka Nabi jirjis diam

ﻓﻨﺰﻝ ﺟﺒﺮﻳﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻗﺎﻝ: ﺭﺑﻚ ﻳﻘﻮﻝ ﻟﻚ: ﺍﺳﺄﻟﻪ ﺑﻤﺎﺫﺍ  ﺗﺆﺫﻳﻪ؟ ﻓﺴﺄﻟﻪ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﻠﻚ: ﻻ ﻗﺪﺭﺓ ﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺫﻳﺘﻪ ﺇﻻ  ﻣﻦ ﻭﺟﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﻷﻧﻪ ﻗﻮﻱ ﻭﺃﻧﺎ ﺿﻌﻴﻒ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺃﻭﺫﻱ  ﺣﺒﺎﺀَﻩ ﻭﻣﻦ ﺁﺫﻯ ﺃﺣﺒﺎﺀَﻩ ﻓﻘﺪ ﺁﺫﺍﻩ ﻓﺠﺎﺀ ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻓﻘﺎﻝ: ﻳﺎ  ﺟﺮﺟﻴﺲ ﻗﻞ ﻟﻪ: ﻻ ﺗﻔﻌﻞ ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺄﺗﻴﻚ ﺑﺎﻟﻤﻄﺮ ، 

lalu turun Malaikat Jibril dan berkata:'' Tuhanmu berfirman kepadamu:'' Tanyakan kepadanya dengan apa engkau menyakiti Tuhan? maka Nabi Jirjis bertanya kepadanya, lalu sang Raja menjawab:'' tidak ada kemampuan bagiku untuk menyakiti-Nya kecuali dengan satu cara karna Ia maha Kuat dan aku lemah, hanya saja aku akan menyakiti kekasihnya dan siapa saja yang menyakiti kekasihnya maka sungguh itu akan menyakitiNya. kemudian Jibril datang lagi dan berkata:'' wahai jirjis katakan kepadanya:'' jangan engkau lakukan maka kami akan mendatangkan hujan untukmu.

ﻗﺜﻢ ﺟﺎﺩﺕ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺑﺎﻟﺴﺤﺎﺏ ﻭﺍﻣﺘﻸﺕ ﺍﻟﺼﺤﺎﺭﻯ  ﺑﺎﻟﺴﻴﻮﻝ ﻭﺃﻣﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﺄﻧﺒﺘﺖ ﻧﺒﺎﺗﺎً ﻟﻢ ﻳﻌﻬﺪ ﻣﺜﻠﻪ.  ﻓﻠﻤﺎ ﺭﺁﻩ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺭﻛﺐ ﺇﻟﻰ ﺟﺮﺟﻴﺲ ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﺻﻮﻣﻌﺘﻪ  ﻳﺴﺒﺢ ﻭﻳﻘﺪﺱ ﻓﺨﺮﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻗﺎﻝ: ﻳﺎ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ ﻣﻨﺎ ﻟﻢ  ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑﻤﺎﻟﻚ ﻋﻨﺎ؟ ﻭﺧﺸﻲ ﺃﻥ ﻳﺤﻤﻠﻪ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻴﻬﺎ  ﻓﻈﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ، ﻓﻘﺎﻝ: ﻳﺎ ﻧﺒﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﺎ ﺃﺗﻴﺖ ﺣﺮﺑﺎً ﻗﺪ  ﺃﺗﻴﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎً ﻭﻗﺪ ﺍﻧﻔﺘﺢ ﺑﺼﺮ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﺍﻷﻋﻤﻰ ﻓﺈﻥ ﻣﻦ  ﻋﻤﻞ ﺍﻹﺣﺴﺎﻥ ﻣﻊ ﻋﺪﻭﻩ ﻷﺟﻞ ﻭﻟﻴﻪ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺴﺠﺪ  ﺍﻟﺠﺒﺎﻩ ﻟﻌﻈﻤﺘﻪ، ﻭﺇﻧﻲ ﺃﺭﻳﺪ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺻﻔﻘﺘﻲ  ﺭﺍﺑﺤﺔ، ﻓﻘﺪ ﻇﻬﺮﺕ ﻟﻲ ﺍﻵﻥ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ، ﻭﺃﻧﺎ ﺃﺷﻬﺪ  ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻻ ﻣﻌﺒﻮﺩ ﺑﺤﻖ ﺳﻮﺍﻩ.

kemudian setelah itu turun hujan dan padang  pasir di penuhi dengan air (banjir) dan Allah memerintahkan kepada bumi maka tumbuh, tumbuh2an yang tidak ada yang seperti itu sebelumnya. ketika raja melihat itu maka ia kembali kepada jirjis dan beliau tetap berada di tempat ibadahnya, maka Nabi Jirjis keluar menemuinya dan berkata:'' hai kamu apalagi yang kamu inginkan dari kami, jangan engkau sibuk dengan hartamu atas kami? dan Nabi Jirjis khawatir kalo2 dibawakan surat yang lain yang isinya meminta sesuatu yang aneh didalam ucapannya. maka raja berkata: wahai Nabi Allah, aku tidak datang untuk berperang, sesungguhnya aku datang sebagai orang islam, danberm sungguh telah terbuka padangan yang lemah dan buta, sesungguhnya siapa yang melakukan kebaikan bersama musuhnya karna untuk kekasihnya, wajib untuk mensujudkan dahi akan keagunganNya, dan sesungguhnya aku ingin berdamai agar transaksiku mendapatkan keuntungan, dan telah nampak bagiku sekarang rahasia Tauhid, dan aku bersaksi Tidak ada Tuhan selain Allah, dan tidak ada yang disembah dengan benar selain-Ny 
ﻗﺼﺺ ﺍﻻﻧﺒﺒﺎﺀ


semoga bermanfaat 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Qonun Asasi Nahdlatul 'Ulama

  MUQODDIMAH_QONUN_ASASI_NU (Pendahuluan Fondasi Dasar Jam'iyyah NU)   Jam'iyyah Nahdhotul 'Ulama' mempunyai garis...